Psikolojik iyi oluş ölçeği maddeleri

The purpose of this research is to study the psychometrical features of the Turkish form of the psychological well-being scale. The sample of the study includes 529 pre-service teachers, 339 (64%) of whom are females and 190 (36%) of whom are males. As a result of the exploratory factor analysis, it was found that the total explained variance was 42% and that the items were grouped under one

tarafından geliştirilen “Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Öznel iyi oluş, mutluluğun psikolojik anlamı olarak tanımlanmaktadır (Yiğit, 2013: 551). amacıyla geliştirilen ölçek, 26'sı olumlu, 20'si olumsuz toplam 46 madde ve tek boyuttan.

Çiftlerde Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş ile ... Bu doğrultuda, Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ), CES Depresyon Ölçeği (CES-D-Tr), Evli Kadınlar ve Erkekler için Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ), Evlilik Doyum Ölçeği (EDÖ) ve araştırmacı tarafından oluşturulan Sosyo-Demografik Bilgi Formu, 19-67 yaşları arasında (ort.=37,20±9,134) 202 kadın ve 202 erkek olmak ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ: … Öznel iyi oluş, mutluluğun psikolojik anlamı olarak tanımlanmaktadır (Yiğit, 2013: 551). Öznel İyi Oluş Ölçeği, 1 ile 5 puan aralığında derecelendirilmiştir. Bu ölçekteki her madde (1) Hiç uygun değil ile (5) Tamamen uygun arasında oranlanarak analiz edilmiştir. Diyetisyen Desteği Alan Kadınların Çocukluk Çağı Ruhsal ... Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) : Ryff, PİOÖ ile ilgili geliştirilen ölçeklerin olumlu işlevselliği göz ardı etmeleri, kuramsal bir temele dayanmamaları nedeniyle yetersiz görmesi, yeni bir ölçme aracı geliştirmesinde etkili olmuştur (Akın, 2008). Ölçeğin ilk hali her boyutu; her biri 14 maddeden oluşan

Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının Psikolojik İyi Oluşları ... Bu araştırmada, Evlilik Uyum Ölçeği (Tutarel- Kışlak, 1995), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (Cenkseven, 2004), Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011) ve Kişisel Bilgi Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Spiritüel İyi Oluş: Ölçek Geliştirme ve Geçerliği ... Spiritüel İyi Oluş Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, ölçeğin yetişkinlerin spiritüel iyi olma hallerini geçerli ve güvenilir olarak ölçme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Keywords Spiritüellik, Spiritüel iyi oluş, Ölçek, Ölçek geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik Meric ERASLAN by Journal of International Sport ... - Issuu Nov 25, 2015 · Diener ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirlen Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin maddeleri kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (7) şeklinde 1–7 arasında SANATLA TERAPİ UYGULAMALARININ HUZUREVİNDE KALAN ...